موضوع جستجو: یخچالدار - ۱ مورد پیدا شد

۱ . آبسردکن آبجوشکن فلکستک تایوان fluxtek : آبسردکن و آبجوشکن فلکستک تایوان از بهترین و پرفروشترین برندهای بازاز میباشد، در این مدل براحتی به آب شهر یا دستگاه تضفیه آب وصل میشود و نیازی به مخزن