موضوع جستجو: کیت - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کلگی پمپ تصفیه آب خانگی تایوان : بلبرینگ و کیت لوازم داخل آن از جمله دیافراگم و بالشتک میباشد و فرسودگی و خرابی هر کدام باعث افت فشار و نشتی و حتی خرابی پمپ و آسیب به
۲ . سنسور ضد نشتی تصفیه آب خانگی : میکند. نحوه کارکرد: این کیت (Leak Detector)شامل قرصی میباشد که در محفظه خود قرار گرفته و پس از نصب کف کابینت نزدیک تصفیه آب بمحض ورود اب یا تماس نشتی حجیم شده