موضوع جستجو: کلین پیور - ۳ مورد پیدا شد

۱ . فیلتر تصفیه آب یخچال (پشت ساید)کلین پیورتایوان مرحله اول : یخچال ساید، کلین پیور تایوان میباشد و سایز آن از نوع این لاین 12 اینچ(سایز بزرگ)میباشد. محل قرار گرفتن این فیلتر معمولا پشت یخچال ساید بوده و اب از طرف شیر
۲ . یخچال ساید کلین پیورکربن پودری اصلی : تصفیه آب کلین پیور تایوان به علت دارا بودن کربن از جنس کوکونات (نارگیل)از بهترین فیلترهای موجود میباشد زیرا بالاترین درصد تصفیه را دارد نسبت به کربن های دیگر مثل
۳ . دستگاه تصفیه آب خانگی 8 مرحله ای آروتک ROTECمدل R0 8 GOLD PLUS : محافظ ممبران کلین پیور تایوان فیلتر پنجم -ro ممبران فیلمتک آمریکا فیلتر مرحله ششم - پست کربن باکیفیت ROTEC فبلتر مرحله هفتم- مینرال فوق کیفیت فلوکستک طلایی تایوان. فیلتر مرحله هشتم- فیلتر قلیایی