موضوع جستجو: کلگی پمپ دستگاه تصفیه آب خانگی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . پمپ تصفیه آب خانگی CCK اورجینال تایوان RO900 : این پمپ کلگی آن میباشد که خود در ایجاد فشار لازم نقش مهمی ایفا میکند. ورودی و خروجی آب بر روی کلگی پمپ میباشد.IN - OUT پمپ تصفیه آب خانگی CCK
۲ . کلگی پمپ تصفیه آب خانگی تایوان : از قسمت کلگی پمپ است . در آغازنشتی آب این مساله به صورت قطره های کوچک است ولی به مرور زمان این مقدار بیشتر می‌شود . بهتر است در همان