موضوع جستجو: کربن پودری جاکوبی پایه کوکونات - ۱ مورد پیدا شد

۱ . فیلتر تصفیه آب خانگی آروتک مجموعه 3 تایی rotec : 100 درصد کربن پودری جاکوبی پایه کوکونات (نارگیل) - udf 3-فیلتر مرحله سوم 100 درصد کربن جامد از جنس نارگیل -cto تعویض بموقع فیلترهای پیش تصفیه باعث طول عمر فیلتر ممبران (مرحله