موضوع جستجو: کربن خطی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . فیلتر دستگاه تصفیه آب مدل ORPMINERAL3 مجموعه 3 عددی : زیر است: فیلتر کربن خطی سافت واتر: این فیلتر مختص مرحله‌ی پنجم است. یکی از فیلترهای ضروری که برای از بین بردن آلاینده‌های شیمیایی استفاده می‌شود و جزو فیلترهای ثابت در