موضوع جستجو: منبع تغذیه - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ترانس (آدابتور) تصفیه آب خانگی تایوان : ،نیاز به منبع تغذیه برای تامین برق دارند. ترانس یا آدابتور بعنوان یکی از قطعات اصلی تصفیه آب ،این وظیفه را برعهده دارد و برق 220 ولت AC را به 24