موضوع جستجو: مغزی شیربرداشت فلکه ای بزرگ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . مغزی شیربرداشت تصفیه آب خانگی مدل فلکه ای بزرگ : )بزرگ میباشد. جنس مغزی ،برنج بوده و یکسال گاراتی تعویض دارد.. جهت تعویض آن میتوانید با نگین تصفیه تماس بگیرید.