موضوع جستجو: مغزی شیربرداشت روسینکی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . شیربرداشت تصفیه آب خانگی مدل اهرمی فانتزی : بدنه و مغزی شیرروسینکی بر خلاف ظاهراز لحاظ بهداشتی خیلی با اهمیت است، شیربرداشت فوق با بدنه تمام استیل و مغزی تمام برنج با یکسال گارانتی تعویض در اختیار مشتریان محترم
۲ . مغزی شیربرداشت تصفیه آب خانگی مدل فلکه ای بزرگ : )بزرگ میباشد. جنس مغزی ،برنج بوده و یکسال گاراتی تعویض دارد.. جهت تعویض آن میتوانید با نگین تصفیه تماس بگیرید.
۳ . مغزی شیربرداشت تصفیه آب خانگی مدل فلکه ای کوچک : )کوچک میباشد. جنس مغزی ،برنج بوده و یکسال گاراتی تعویض دارد. جهت تعویض این قطعه میتوانید با نگین تصفیه تماس بگیرید.