موضوع جستجو: محفظه فیلتر - ۳ مورد پیدا شد

۱ . هوزینگ شفاف تصفیه آب خانگی : شفاف یا محفظه فیلتر اولیه دستگاه تصفیه آب خانگی با اندازه ارتفاع 10 اینچ محل قرارر گرفتن فیلتر اولیه تصفیه آب (معمولا فیلتر الیافی یا pp ) میباشد. علت شفاف بودن
۲ . هوزینگ یا محفظه مات دستگاه تصفیه آب خانگی : هوزینگ مات تصفیه آب (سفید رنگ )محفظه و محل قرارگرفتن فیلتر مراحل دوم وسوم تصفیه آب میباشد ،که اندازه آن 10 اینچ استاندارد میباشد. کیفیت این هوزینگ بر خلاف
۳ . هوزینگ ممبران تصفیه آب خانگی : آنجاییکه این محفظه محل حذف موارد اساسی مضر آب از جمله نیترات ،باکتریها و انگلها میباشد جنس آن میبایستی آنتی باکتریال پلاستیک بوده و رسوبات دیگر را به جداره جذب