موضوع جستجو: قطعه - ۶ مورد پیدا شد

۱ . پمپ تصفیه آب خانگی CCK اورجینال تایوان RO900 : ارسال این قطعه بانگین تصفیه تماس بگیرید.
۲ . فلو (محدود کننده)تصفیه آب خانگی : پساب توسط قطعه ای بنام فلو یا محدودکننده تنظیم میشود و علاوه بر تثبیت فشار اسمز از بیرون رفت بیش از حد آب پساب جلوگیری یا محدود میکند. در تصفیه
۳ . کلگی پمپ تصفیه آب خانگی تایوان : پمپ)میباشد ،این قطعه شامل پوسته - بلبرینگ و کیت لوازم داخل آن از جمله دیافراگم و بالشتک میباشد و فرسودگی و خرابی هر کدام باعث افت فشار و نشتی و
۴ . مغزی شیربرداشت تصفیه آب خانگی مدل فلکه ای بزرگ : ،میبایست این قطعه تعویض گردد. مغزی شیرروسینکی انواع مختلف دارد و این مدل فلکه ای ( ستاره ای )بزرگ میباشد. جنس مغزی ،برنج بوده و یکسال گاراتی تعویض دارد.. جهت تعویض آن میتوانید
۵ . مغزی شیربرداشت تصفیه آب خانگی مدل فلکه ای کوچک : ،میبایست این قطعه تعویض گردد. مغزی شیرروسینکی انواع مختلف دارد و این مدل فلکه ای ( ستاره ای )کوچک میباشد. جنس مغزی ،برنج بوده و یکسال گاراتی تعویض دارد. جهت تعویض این قطعه
۶ . سنسور ضد نشتی تصفیه آب خانگی : خبعنوان یک قطعه مفید با کاربردی آسان بصورت مکانیکی از هرگونه خسارت احتمالی از نشتی تصفیه آب خانگی جلوگیری میکند. نحوه کارکرد: این کیت (Leak Detector)شامل قرصی میباشد که در محفظه خود