موضوع جستجو: فیلتر هپا - ۳ مورد پیدا شد

۱ . عملکرد انواع فیلترهای تصفیه هوا به چه صورت است؟ : فیلتر آنتی باکتریال: این فیلترها توانایی حذف آلاینده های درشت و ذرات معلق را مثل مو و پرز دارند. استفاده از فیلترهای آنتی باکتریال برای افزایش طول عمر
۲ . تصفیه هوای ایرجوی مدل AJ 3500 : … توسط فیلتر پیش تصفیه حذف بو (بوی غذا، دود و بوی دخانیات و …) و شفاف کردن رنگ هوا توسط فیلتر کربن فعال حذف و غیر فعال کردن باکتری ها و
۳ . دستگاه تصفیه هوای امریک ایر تایوان Americ air : با داشتن فیلتر های آنتی باکتریال - هپا - کربن -فرمالدیید،یونیزاسیون و UV طی 6 مرحله ،هوای محیط را عاری از مونواکسیدکربن،دی اکسید گوگرد، سرب ،بو...ویروس مینماید اما این روزها،بروز بیماری