موضوع جستجو: فیلتر قلیاای - ۱ مورد پیدا شد

۱ . فیلتر قلیایی ارگانیک organic ALKALINE : میگردد. خواص آب فیلتر قلیایی ارگانیک: 1-افزایش سیستم ایمنی بدن. 2-دفع سموم و پاکسازی بدن. 3-کمک به سلامت گوارش و خنثی سازی ترشح زیاد اسید معده. 4- سلامت استخوان ها - دندان ها و جلوگیری