موضوع جستجو: شیلنگ - ۷ مورد پیدا شد

۱ . مشخصات یک دستگاه تصفیه آب خوب : دستگاه تصفیه آب بطور قابل بحث سیستم RO یا روش نوین اسمز معموس میباشد چرا که هدف اول حذف کامل موارد مضر میباشد که در مقاله مربوطه توضیح
۲ . فیلتر تصفیه آب یخچال (پشت ساید)کلین پیورتایوان مرحله اول : نشتی اتصال شیلنگ آن است. جهت حصول بالاترین میزان تصفیه آب،بهتر است فیلتر مرحله اول و دوم را با هم استفاده کنید. با توجه به موارد متفرقه موجود در بازار از اصلی
۳ . فیلترتصفیه آب پشت یخچال ساید کلین پیورکربن پودری اصلی : نشتی اتصال شیلنگ آن است. جهت حصول بالاترین میزان تصفیه آب،بهتر است فیلتر مرحله اول و دوم را با هم استفاده کنید. فیلتر کلین پیور تایوان دارای موارد متفرقه میباشد،لذا هنگام خرید
۴ . فلو (محدود کننده)تصفیه آب خانگی : فاضلاب میباشد. اتصال شیلنگ 1/4بصورت فیتینگی (یا رزوه ای توسط مهره )میباشد. درصورت خرابی این قطعه باعث کاهش کیفیت آب تصفیه - خرابی ممبران-هدررفت آب و آسیب عملکرد سیستم ro میشود. فلو(محدودکننده)معمولا با
۵ . سنسور ضد نشتی تصفیه آب خانگی : ، با قطع شیلنگ متصل به هوزینگ اول یک سر شیلنگ را به ورودی - IN و سر دیگر آن را به خروجی قطعه - OUT و در نهایت  انتهای شیلنگ
۶ . دستگاه تصفیه آب آروتک مدل TECO6 : تصفیه آب خانگی آروتک - rotec یکی از بهترین مدل های خود را ارائه میدهد. TECO-6 سیستم تصفیه : اسمز معکوس با میزان تصفیه 99.9% تعداد فیلترها:6 فیلتر با
۷ . دستگاه تصفیه آب آروتک مدل inbox6plus : لیتری تایوان جنس شیلنگ و اتصالات فود گرید شیربرداشت اهرمی فانتزی مدل 304 بدون سرب - جدید جنس کربن فیلترها 100% کوکونات (نارگیل) ارتفاع: 38 سانتی متر طول: 38 ساتی متر عرض: 25 سانتی متر باکس زیبا-