موضوع جستجو: سوییچ تصفیه آب - ۳ مورد پیدا شد

۱ . مشخصات یک دستگاه تصفیه آب خوب : پمپ و سوییچ های تایوان بالاتر از موارد متفرقه و چینی است. تصفیه آب خانگی تایوان بر روی تمام قطعات - پمپ و سوییچ و اتصالات و مخزن حک MADE IN
۲ . سوییچ فشار بالا تصفیه آب خانگی high pressure switch : سوییچ فشار بالا تصفیه آب خانگی-high pressure switch هنگامیکه فشار آب در سیستم مدار آبی دستگاه تصفیه آب بالا میرود سوییچ فشاربالا ، برق دستگاه را قطع میکند،این حالت
۳ . سوییچ فشار پایین تصفیه آب خانگی Low pressure switch : سوییچ فشار پایین تصفیه آب خانگی - Low pressure switch هنگامیکه فشار آب در سیستم تصفیه آب افت میکند یا آب ورودی دستگاه قطع میشود،سوییچ فشار پایین برق دستگاه