موضوع جستجو: دستگاه تصفیه هوای خانگی ایرجوی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . تصفیه هوای ایرجوی مدل AJ 3500 : هوای این دستگاه بصورت بسیار موثری فعال شده و هوای تصفیه شده و پاک را به سرعت از قسمت خروجی دستگاه وارد فضای اتاق می کند. مزیت های دستگاه تصفیه هوا: حذف
۲ . دستگاه تصفیه هوای ایرجوی مدل jasmine 2000 : دستگاه تصفیه هوای ایرجوی مدل jasmine 2000 ویژگیهای فنی: ابعاد : ارتفاع 432 ، عرض 405 ، عمق 195 (میلی متر) وزن: 5كيلوگرم   CFM : تند 119 / متوسط 95 /