موضوع جستجو: تعویض سه فیلتر - ۴ مورد پیدا شد

۱ . اجرت تعویض فیلتر تصفیه آب خانگی و سرویس دستگاه : خدمات و تعویض فیلتر تصفیه آب خانگی (سال 1400)که بصورت دوره ای  انجام میشود،بشرح ذیل است: 1- اجرت تعویض سه فیلتر تصفیه آب خانگی (بصورت دوره ای هر 6 ماه یکبار)
۲ . تصفیه هوای ایرجوی مدل AJ 3500 : نیاز به تعویض ندارد.) فیلتر هپا: حذف ذرات معلق با دقت ۰٫۱ میکرون و راندمان ۹۹٫۷% فیلتر کربن فعال و فرمالدهید: جهت حذف بوهای نامطبوع، ترکیبات آلی فعال، فرمالدهید و کلیه گازهای
۳ . دستگاه تصفیه آب آروتک مدل inbox6plus : و یادآوری تعویض فیلترها. برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. نگین تصفیه - مرکز تخصصی دستگاه تصفیه آب خانگی و خدمات مربوطه.
۴ . دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر softwater : . یادآوری جهت تعویض بموقع فیلترها طبق لیست مشتری ها. جابجایی دستگاه تصفیه آب در کلیه مناطق تهران و حومه در صورت تغییر مکان شما . قابل اتصال به یخچال ساید و حذف