موضوع جستجو: تصفیه آب آکواتک - ۱ مورد پیدا شد

۱ . دستگاه تصفیه آب خانگی آکواتک aquatech : دستگاه تصفیه آب آکواتک aquatech شش مرحله مستقیم یا باصطلاح مکانیکی (سیستم معمولی و غیرRO )میباشد و فقط تصفیه فیزیکی بوده وبرخلاف تصور قادر به حذف نیترات و نیتریت،رسوبات