موضوع جستجو: اجرت - ۲ مورد پیدا شد

۱ . مرکز تعمیر و سرویس دستگاه تصفیه آب خانگی تهران : مناسب و اجرت های متعارف دستگاه تصفیه آب بدون هزینه ایاب و ذهاب برای کلیه مناطق تهران ارائه فاکتور سربرگ دار نگین تصفیه پرداخت در محل پس از اتمام کار گارانتی واقعی کلیه امور
۲ . اجرت تعویض فیلتر تصفیه آب خانگی و سرویس دستگاه : ذیل است: 1- اجرت تعویض سه فیلتر تصفیه آب خانگی (بصورت دوره ای هر 6 ماه یکبار) -130.000 تومان 2- اجرت تعویض پنج فیلتر تصفیه آب خانگی(بصورت دوره ای سالانه) - 140.000