موضوع جستجو: آکواتک - ۱ مورد پیدا شد

۱ . آب خانگی آکواتک aquatech : تصفیه آب آکواتک aquatech شش مرحله مستقیم یا باصطلاح مکانیکی (سیستم معمولی و غیرRO )میباشد و فقط تصفیه فیزیکی بوده وبرخلاف تصور قادر به حذف نیترات و نیتریت،رسوبات آهکی و