موضوع جستجو: کلگی - ۵ مورد پیدا شد

۱ . پمپ تصفیه آب خانگی CCK اورجینال تایوان RO900 : این پمپ کلگی آن میباشد که خود در ایجاد فشار لازم نقش مهمی ایفا میکند. ورودی و خروجی آب بر روی کلگی پمپ میباشد.IN - OUT پمپ تصفیه آب خانگی CCK
۲ . فیلتر تصفیه آب خانگی (2و3)مرحله دوم و سوم مولتی جوی تایوان : برجسته قسمت کلگی فیلترها از مشخصات اورجینال بودن آن است. نگین تصفیه این فیلترها را برای مشترکین تصفیه آب خود با قیمت ویژه ،هنگام تعویض فیلتر عرضه میکند.  
۳ . هوزینگ شفاف تصفیه آب خانگی : برخوردار باشد. درقسمت کلگی هوزینگ ها یک ورودی و خروجی دارند. هوزینگها توسط آچار مربوطه باز و بسته میشوند و توسط اورینگ مربوطه آببندی میشوند. طبق تجربه (نگین سرویس) هوزینگهای تک اورینگ از
۴ . هوزینگ یا محفظه مات دستگاه تصفیه آب خانگی : هوزینگ مات تصفیه آب (سفید رنگ )محفظه و محل قرارگرفتن فیلتر مراحل دوم وسوم تصفیه آب میباشد ،که اندازه آن 10 اینچ استاندارد میباشد. کیفیت این هوزینگ بر خلاف
۵ . هوزینگ ممبران تصفیه آب خانگی : در قسمت کلگی یک ورودی آب و در قسمت انتهایی 2 تا خروجی دارد،یکی بسمت خروجی درین(آب پساب)و دیگری آب تصفیه شده بسمت برداشت هدایت میشود. کلگی بصورت درپوش توسط آچار