موضوع جستجو: قیمت سردوش حمام - ۱ مورد پیدا شد

۱ . سردوش تصفیه آب حمام Shower Head : مضرات کلر بر پوست و مو: همه آبهای مصارف خانگی دارای کلر میباشند. کلر یک عامل سفید کننده است و با پروتئین های پوست و مو ترکیب شده و