موضوع جستجو: فیلتر اولیه - ۱ مورد پیدا شد

۱ . هوزینگ شفاف تصفیه آب خانگی : یا محفظه فیلتر اولیه دستگاه تصفیه آب خانگی با اندازه ارتفاع 10 اینچ محل قرارر گرفتن فیلتر اولیه تصفیه آب (معمولا فیلتر الیافی یا pp ) میباشد. علت شفاف بودن آن