موضوع جستجو: تعویض قطعه - ۵ مورد پیدا شد

۱ . پمپ تصفیه آب خانگی CCK اورجینال تایوان RO900 : IN TAIWAN جهت تعویض و ارسال این قطعه بانگین تصفیه تماس بگیرید.
۲ . فلو (محدود کننده)تصفیه آب خانگی : میشود. فلو(محدودکننده)معمولا با تعویض ممبران یعنی هر 2 سال یکبار باید تعویض شود. با استفاده از فلو تایوان عمر دستگاه خود را افزایش دهید. نگین تصفیه فلو تصفیه آب خانگی را با قیمت
۳ . کلگی پمپ تصفیه آب خانگی تایوان : نسبت به تعویض کلگی پمپ اقدام کنید چراکه با گذشت زمان ، آبی که از این محصول نشت می‌کند به درون موتور راه پیدا کرده و موجب خرابی سیم پیچ
۴ . مغزی شیربرداشت تصفیه آب خانگی مدل فلکه ای بزرگ : این قطعه تعویض گردد. مغزی شیرروسینکی انواع مختلف دارد و این مدل فلکه ای ( ستاره ای )بزرگ میباشد. جنس مغزی ،برنج بوده و یکسال گاراتی تعویض دارد.. جهت تعویض آن میتوانید با
۵ . مغزی شیربرداشت تصفیه آب خانگی مدل فلکه ای کوچک : این قطعه تعویض گردد. مغزی شیرروسینکی انواع مختلف دارد و این مدل فلکه ای ( ستاره ای )کوچک میباشد. جنس مغزی ،برنج بوده و یکسال گاراتی تعویض دارد. جهت تعویض این قطعه میتوانید